Co jsou rodinné konstelace?

Stavění rodinných konstelací je terapie založená na zkušenostech, které udělal Bert Hellinger, německý misionář, při kontaktu s tzv. "přírodními či primitivními společnostmi". Všiml si, že se příčina psychického problému či nemoci jednotlivce hledá (a nachází) vždy ve větším celku - ve skupině, v rodině či v širším společenství toho prostředí, kde dotyčný žije a kde pramení jeho Osud.

Stejně tak si všiml i toho, že pokud projde člověk, rodina nebo celá skupina lidí nějakým silným otřesem, traumatem, šokujícím zážitkem nebo hlubokou ztrátou, ostatní členové společenství (kmene) mu nebo jim pomáhají určitým způsobem, za přítomnosti většiny členů kmene, tento traumatický zážitek léčit.

Nejpodobnější, nám známá aktivita tohoto typu, je energetické léčení v šamanském kruhu, které praktikují ty společnosti, kde funguje instituce medicinmanů, šamanů, léčitelů, kteří se zabývají především Duší člověka a také Duší celé skupiny.

Na základě této zkušenosti Bert Hellinger vytvořil druh terapie, která se jmenuje rodinné konstelace, protože její podstatou je KONSTELACE – vztahový systém, který člověka určuje.

Jedinec totiž má, ve svém vnitřním plánu, vždy potřebu respektovat celek. Komplikace a problémy, se kterými nemůže člověk sám pohnout, mohou být a velmi často také jsou reakcí na energetický problém skupiny: rodiny, národa, rasy či jiného společenského seskupení.

Hellinger mluví "o symetrii lásky" - člověk "dorovnává" svým strádáním to, co v rodinném systému "chybí" a dělá to z lásky k celku.

Samozřejmě, v našich podmínkách, většinou nevědomě.

A jenom pohled na fungování každého z nás v systému, který nás přesahuje a možnost uvidět schopnost každého z nás uctívat podvědomě mnohem větší systém, než je naše individuální existence, je pro nás, materialisticky vychované lidi, opravdu šokujícím a zároveň velmi dojemným zážitkem.

Zároveň je třeba podotknout, že bez přijetí svého vlastního osobního kontextu, ať už je jakýkoliv, se k osobní svobodě lze propracovat těžko.