Kdo konstelace vede? O terapeutech

Terapeuti rodinných konstelací většinou prošli některým z výcviků vedení rodinných konstelací a pohybů duše, kterých v naší zemi poslední dobou přibývá.

Původcem a autorem tohoto terapeutického systému je Němec Bert Hellinger, jehož jsou dnešní učitelé přímými (velmi často) a nebo nepřímými pokračovateli.


Beatrice Landovská

Narozena 1962 v Praze, kde také žije i pracuje.

Učila se Konstelace rodinných systémů u Bhagata v letech 2008 - 2009, v roce 2010 prošla Kurz Konstelace traumatu tamtéž.

Rodinné systémy staví hlavně v Praze a v Brně. Od roku 2015 vede každoročně Rodinné konstelace na několikadenních letních soustředěních mimo Prahu.

Věnuje se karmické astrologii a poradenství ve věcech rodinné karmy a hlavních úkolů života, při individuálních setkáních nad astrologickým rozborem horoskopu.

Absolvovala kurzy tantry u Johna Hawkena (2003 - 2005), 2006 - 2007 jako asistentka, a od roku 2004 se též věnuje šamanismu, rovněž u Johna Hawkena.
Byla členkou I. šamanské lože (od r. 2005) v Čechách, kterou vedl stejný učitel.

V současné době má jednu astrologickou školu zaměřenou na karmickou astrologii.

V roce 2019 vyšla v Garamondu kniha vzpomínek "Nikdy není pozdě na šťastné dětství", kde vzpomíná na prvních 14 let svého života.

Bert Hellinger

zakladatel terapie rodinných konstelací

byl původně katolický kněz a vystudovaný psycholog, který se při svých náboženských misiích vyskytoval v různých částech světa.
Všiml si v Africe, že u přírodních národů se nevyskytují určité druhy traumat související se ztrátou vědomí o vlastním umístění v rodinném systému. A uvědomil si, že přírodní společnosti průběžně udržují přehlednost rodinných systémů.
Rodiny, kmeny, celé vesnice vždycky rituálně přijímají různé nové životní situace a hned reagují na všechny změny, které mění systém.

Hellinger pochopil, že "přírodní národy" respektují Duši každého člověka a tím spíš potom může každý jedinec přijmout své postavení v systému (ženství/mužnost, sociální úkoly/limity, fyzické/zdravotní vybavení atd.).

Bert Hellinger při své práci, při stavění rodinných systémů, respektuje tzv. "tradiční" rodinný systém, což mu mnohdy bývá jeho odpůrci vytýkáno, jako projev patriarchální a katolické rigidity. Staví systémy podle jejich vnitřní hierarchie a trvá na tom, že základní princip pro fungování společenských celků je skrytá symetrie,
mluví o skryté symetrii lásky, která vždycky vede potomky (děti) k tomu, aby z lásky respektovaly své předky a systém v jeho úplnosti, která ovšem nemusí být z hlediska naší zkušenosti logická a "spravedlivá".

Máme svoje role a ty je třeba respektovat a přijmout. To je cesta ke svobodě. Naše problematické přijetí vlastní existence souvisí s prostým faktem, že nevnímáme lidskou bytost jako vtělenou Duši. Proto se dříve či později ve svém společenství potýkáme s tématy, jako jsou "ženská práva", práva "menšin", práva postižených či nemocných, práva vzdělaných či negramotných...

Johann Bhagat Zeilhofer

vedoucí výcviku rodinných konstelací

Bhagat, narozený u Frankfurtu nad Mohanem, pobýval u duchovního učitele Osha, a po jeho smrti, začátkem 90tých let se vrátil do Evropy.

Tady, ve svém centru Shangri-la v Lažanech u Karlových Varů, asi od poloviny 90tých let, vede terapeutické skupiny, učí Konstelace rodinných systémů a pohyby duše a terapii traumatu.
Vede kurzy NLP (Neurolingvistické programování) a zabývá se tzv. Esencemi (jeho kniha Esence, Maitreia 2008), terapií zaměřenou na Podstatu - Esenci, která pod tlakem prostředí, i pod vlivem různých životních traumat, bývá v našich poměrech "pozapomenuta".

Jeho Esence Lásky a Síly vedou k návratu do raného dětství, k situaci, kdy jsme ještě jako malé děti měly spojení s naší Esencí a pomáhá najít způsob, jak Esenci probudit a vědomě jí žít.

Jeho kurz Rodinné konstelace trvá dva roky a účastníci projdou kolem sta rodinných konstelací během asi dvaceti dnů, přičemž ke kurzu patří ještě 12 dní tzv. praxe, kdy je třeba projít dalšími terapiemi, které sám Bhagat vede.

Bhagat je žákem Berta Hellingera a v jeho centru, v Lažanech, je respektována filosofie a odkaz duchovního učitele Osha, který působil v druhé polovině 20. století především v indické Puně a také v USA.