Konstelace traumatu

Ke konstelace traumatu přistupuji nejraději po absolvování několika (nejméně dvou) rodinných konstelací. Konstelace traumatu je jiná konstelace než rodinná konstelace, protože se konsteluje traumatizovaná duše.

Pro každého z nás je dobré, když při rodinných konstelacích "uvidíme" svou pozici v systému, neboli, když uvidíme sami sebe ve svých životních okolnostech, když uvidíme svoje fungování ve vztazích a projdeme prvotním, často zásadním léčením výchozího rodinného systému, který nám pak zpravidla předurčuje naše chování ve všech vztahových vzorcích a tedy v podstatě veškeré fungování ve společnosti.

Na tento svět nás, obrazně řečeno, propouštějí dvě brány - jedna brána je Otec a druhá brána je Matka.

Málokdo z nás má ale výsadu čerpat z proudu energie z obou těchto zdrojů, z mužské řady po otci a ze ženské řady po matce. Energetickým ztrátám se věnují rodinné konstelace, a proto ke složitější práci s Duší (kterou konstelace traumatu bezesporu je) vždy vedu svoje klienty přes primární konstelace výchozí rodiny.

Ne, že by konstelace traumatu byla sama o sobě vždy tak "těžká", ale rozhodně může její léčivý účinek nastupovat dlouho (normální konstelace působí a mění situaci v systému tři měsíce až rok) a může po konstelaci nastat velký zlom, během něhož se mohou rozpadnou všechny "podpůrné systémy" osobnosti, takže člověk může projít bodem nula.

Je dobré, když je na to připraven a hlavně když po konstelaci traumatu může o svých procesech komunikovat, buď přímo s terapeutem a nebo s těmi, kteří procházejí podobnou zkušeností.

 

Proto jsou podmínky konstelace traumatu u mne následující:

  1. Ráda konsteluji trauma s klienty, které už znám z rodinných konstelací a kteří už prošli vlastní konstelací.
  2. Velmi ráda konfrontuji horoskop klienta s tím, co prošel při rodinných konstelacích. I když to není podmínkou.
  3. Po konstelaci se klient ústně zaváže k tomu, že pokud by měl jakékoliv závažné problémy, pokud by přestal zvládat svou životní situaci, přihlásí se ke konzultaci. Dále se zaváže, že bude po dobu jednoho roku přítomen na rodinných konstelacích a to alespoň jednou za tři měsíce (tedy asi čtyřikrát v následujícím roce po konstelaci traumatu).
  4. Zároveň oznámí svému psychoterapeutovi, že podstupuje konstelaci traumatu. Pokud v minulosti psychoterapeuta navštěvoval, zajistí si možnost, v osobní psychoterapii, po konstelaci traumatu, pokračovat.
  5. Konstelace traumatu stojí 2 200  (celkem). Klient má právo požádat o pomoc, konzultaci, podporu a pokud by potřeboval častější (případně pravidelné) jednohodinové konzultace platí 400Kč/hod (oproti 700Kč/hod).
  6. Prvotní pomoc je bezplatná.