Nejčastější otázky

Kolik lidí bývá na skupině?

Pokaždé je to jiné. Na jednodenních konstelacích bývá mezi 12ti až 20ti lidmi (průměrně 15 lidí). Na třídenních konstelacích nejlépe 11 lidí. Tam mají konstelaci zajištěnou všichni.

Na kolik lidí z nich se dostane konstelace?

Za jeden den postavím 4 až 7 konstelací, podle situace. Nedá se to dopředu odhadnout. Konstelaci si však nechtějí vždycky všichni stavět. Někdy je na konstelacích více těch, kteří se přišli léčit jen účastí a nepotřebují nebo nemají nutkání stavět si svojí konstelaci.

Co přinese setkání lidem, na které se konstelace nedostane?

Léčivý účinek konstelací není podmíněn jen vlastní konstelací, ale i účastí na konstelacích druhých. Jednotlivé konstelace losujeme nejen proto, že při jednodenních konstelacích se většinou nedají stihnout všechny objednávky, ale často není na určitý typ konstelace ve skupině ta správná energie, počet lidí atp.! Nebo na ni není ta správná kvalita času (astrologicky řečeno, není na ni tranzit). O tom, jestli si budete stavět vlastní konstelaci nebo ne, se můžete rozhodnout až na místě, a teprve podle toho se zúčastnit losování.

Potřebuje terapeut dopředu vědět, jaký má klient problém?

Nepotřebuje.
Ani klient nemusí znát různé podrobnosti o svém rodinném systému, aby mohl jít na konstelace. Důležité je, aby měl jednoduše pojmenovaný svůj "problém".
A vždy je dobré dát přednost tomu problému, který je aktuální a tomu, co "je nejblíž".

Je dobré, aby přišlo více členů rodiny, když se jich problém týká?

Není to třeba. Někdy to dokonce práci komplikuje, takže pokud jsou při konstelaci blízcí příbuzní, může ten, o jehož konstelaci se jedná, požádat svého blízkého, aby nebyl na konstelaci přítomný. I to se však dá řešit aktuálně, přímo na konstelacích.